Studie

Architektonické studie

Pro naše zákazníky zpracováváme architektonické studie plnící účel ověření záměrů investora a jeho představ. Studie slouží jako výchozí podklad pro plánování jakékoliv investiční činnosti.

Součástí studie bývá zpravidla grafická vizualizace určená k lepší orientaci zákazníka a jeho partnerů.

odkaz na seznam referencí

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti slouží jako základní dokument pro hodnocení investičního nebo podnikatelského záměru. Je důležitá především u projektů většího finančního rozsahu.

Součástí studie bývá zpravidla textová a finanční analýza projektu, popř. vizualizace.

Vizualizace

Součástí naší nabídky je také tvorba grafických vizualizací ve 3D modelu. Vizualizace jsou velmi užitečným nástrojem komunikace mezi architektem a zákazníkem. Umožní posoudit budoucí objekt v reálném prostředí ještě před zahájením jeho výstavby.

Na přání zákazníka provedeme fotorealistický výstup staveb, vizualizaci architektonických a urbanistických studií, či studií proveditelnosti.

odkaz na seznam referencí