Přeložky pro RKS, Vítkovice

Místo: 
Ostrava -Vítkovice
Investor: 
Vítkovice Heavy Machinery a.s.
Rok: 
Projekt - 2009 Realizace - 2010
Rozsah činnosti: 
Dokumentace pro provádění stavby, Dokumentace pro stavební povolení, PD ocelových konstrukcí
Projekt řeší stavbu II.etapy přeložek energetických tras kolidujících s objekty, jež jsou součástí výstavby rychlokovacího stroje v areálu společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s., část stavební a ocelové konstrukce. Dokumentace navazuje na přeložky již realizované v rámci I.etapy.