Dům služeb ŽDB GROUP, a.s.

Místo: 
Bohumín
Investor: 
ŽDB GROUP, a.s.
Rok: 
Projekt - 2010 Realizace -
Rozsah činnosti: 
Architektonické studie, Vizualizace
Cílem studie proveditelnosti rekonstrukce Domu služeb ŽDB GROUP, a.s. je vyhodnocení investičního záměru ve variantách odlišného funkčního využití a objemových parametrů. Objekt dlouhodobě plní funkci kulturně společenského, vzdělávací a obchodního centra a zařízení veřejných služeb nejen pro zaměstnance bohumínských železáren, ale i pro obyvatele města Bohumín.